, -

, -


- :

:

XCMG QY30K5-I [1] XCMG QY30K5-I
( )
   8 700 000 RUR
280.jpg Xcmg QUY280
   1 890 000 USD
 -45717A-1 [1] -45717A-1
( )
   1 250 RUR/
 -45717-1 [1] -45717-1
( )
   1 750 RUR/
Amco Veba 810-2S [1] Amco Veba 810-2S
- ()